Με την τιμητική συμμετοχή της DDr. Patricia Velikay ως επικεφαλής εκπαιδεύτριας και ενόψει της εφαρμογής του Ν 4640/2019,  θα διενεργηθεί από το ΙνΚαΔιΛ πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διαμεσολαβητών για τη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές.

Η DDr. Patricia Velikay  είναι μία εκ των πρώτων διαμεσολαβητών στην Αυστρία με δραστηριότητα από το 1992,  με πολυετή και ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές. Είναι κάτοχος δύο Διδακτορικών τίτλων (Δικαίου και  Φιλοσοφίας) πρώην Πρόεδρος της Αυστριακής Ενωσης Διαμεσολαβητών και επικεφαλής του Οργανισμού Αkademie Konsens Kultur – ενός εκ των μεγαλύτερων παρόχων εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στην Αυστρία. Η ίδια, έχοντας ήδη δεκάδες χιλιάδες ώρες εκπαίδευσης διαμεσολαβητών στο ενεργητικό της, είναι σήμερα διεθνώς διακεκριμένη για την εκπαιδευτική της δράση ως επικεφαλής εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών διαμεσολαβητών και εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών. Η εμπειρία της στο χώρο της διαμεσολάβησης είναι επίσης διεθνώς αναγνωρισμένη και έχει συνεργαστεί ως ειδικός σύμβουλος για την εισαγωγή και εφαρμογή του θεσμού σε διάφορες χώρες (ενδεικτικά αναφέρονται: Ρουμανία, Κόσοβο, Τουρκία, Ελλάδα).

Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναλυθούν όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικογενειακή διαμεσολάβηση και την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια ενός διαζυγίου, σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και σε διάφορα πρακτικά ζητήματα επίλυσης μιας οικογενειακής διαφοράς. Θα γίνει εμβάθυνση στο ρόλο του διαμεσολαβητή, στη διαδικασία που ακολουθείται στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, στις ενδεδειγμένες τεχνικές και παρεμβάσεις του διαμεσολαβητή, καθώς και ανάλυση του Ν 4640/2019 με επισήμανση όλων των πρακτικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του και την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία. Παράλληλα θα γίνει εξάσκηση με παιχνίδια ρόλων και θα δοθεί ευκαιρία για αλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών στα πλαίσια μιας  ιδιαίτερα αποτελεσματικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας . Για το μέρος της εκπαίδευσης κατά το οποίο θα γίνεται  χρήση της γερμανικής γλώσσας θα υπάρχει διερμηνεία από τα γερμανικά στα ελληνικά.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία του Οργανισμού Αkademie Konsens Kultur ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα την Αυστρία.

Εκπαιδευτές:

  • DDr Patricia Velikay ως επικεφαλής Εκπαιδεύτρια, Διαμεσολαβήτρια εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Αυστριακού Υπουργείου Δικαιοσύνης και εξειδικευμένη στις οικογενειακές διαφορές, Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών και Διαμεσολαβητών, επικεφαλής Αkademie Konsens Kultur.
  • Αρσενοπούλου Μαρίνα, Δικηγόρος, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR &ADRgUK, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR
  • Μπεκίρη Ευανθία, Δικηγόρος, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας