Είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LLM) από το Πανεπιστήμιο του Νιουκάσλ της Μεγάλης Βρετανίας με αντικείμενο το διεθνές και ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο.

Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από το 2005. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, συνεργάστηκε με διάφορες επιχειρήσεις παρέχοντας συμβουλευτικές και δικαστηριακές υπηρεσίες. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις του αστικού και εμπορικού δικαίου και ειδικότερα με διαφορές από αυτοκίνητα και οικογενειακές διαφορές. Επιπλέον δε, συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων και την ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα από διάφορα προγράμματα.

Έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, το 2012 από το Center for  Effective Dispute Resolution (CEDR-UK)  και είναι από τους πρώτους διαμεσολαβητές που διαπιστεύθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια μετεκπαίδευσης με αντικείμενο τις οικογενειακές διαφορές, τη διαχείριση συγκρούσεων, τις διαπραγματεύσεις καθώς και ζητήματα ψυχολογίας που διοργανώθηκαν από την Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.  Διαθέτει εμπειρία στην πρακτική της διαμεσολάβησης και συμμετείχε στις πρώτες διαμεσολαβήσεις που διεξήχθησαν μετά την εφαρμογή του Νόμου 3898/2010 σε εμπορικές, οικογενειακές και λοιπές αστικές διαφορές.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια και σε παρουσιάσεις ανάλυσης και προώθησης του θεσμού της διαμεσολάβησης σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους και διάφορους Οργανισμούς.

Ασχολείται ενεργά από το 2006 με την εκπαίδευση ενηλίκων ως εισηγήτρια σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης με αντικείμενο διάφορους τομείς του  δικαίου, τις διαπραγματεύσεις και την επικοινωνία σε συνεργασία με ιδιωτικούς και με δημόσιους φορείς (Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ, ΚΕΚ,ΚΔΒΜ). Το 2015 έλαβε και την πιστοποίηση επάρκειας στην εκπαίδευση ενηλίκων του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίηση Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΚΔΔΑ, του  ΟΑΕΔ και της ΙΝΕ ΓΕΣΕΕ.

Είναι εκπαιδευμένη και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών με βάση τα διεθνή πρότυπα του Centre for Effective Dispute Resolution – CEDR και αποτελεί μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας του CEDR. Συνεργάζεται από το 2013 με το ‘’Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας’’ ως βασική εκπαιδεύτρια στα προγράμματα «Βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών», καθώς και σε εξειδικευμένα προγράμματα μετεκπαίδευσης πιστοποιημένων διαμεσολαβητών. (Advanced Mediation και Οικογενειακή Διαμεσολάβηση).

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας