Η Εταιρεία διοικείται από πέντε διαχειριστές, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι εκπρόσωποι του εταίρου «Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας» και οι δύο (2) εκπρόσωποι του εταίρου «Επιμελητήριο Λάρισας».

Το διοικητικό συμβούλιο του ΙνΚαΔιλ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος

  • Χρήστος Μπραζιώτης

Αντιπρόεδρος

  • Σωτήριος Γιαννακόπουλος

Μέλη

  • Δημήτριος Αδάμ
  • Αθανάσιος Μαμάκος
  • Παναγιώτα Χριστοφορίδου

 

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου,

Διευθυντής Φορέα ορίστηκε ο Αθανάσιος Μαμάκος

Διευθύντρια Κατάρτισης ορίστηκε η Παναγιώτα Χριστοφορίδου

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ορίστηκε ο Δημήτριος Αδάμ.

 

Οι υπηρεσίες όλων των ως άνω συμμετεχόντων στο Φορέα προσώπων παρέχονται αμισθί.

© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας