Η Εταιρεία διοικείται από πέντε διαχειριστές, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι εκπρόσωποι του εταίρου «Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας» και οι δύο (2) εκπρόσωποι του εταίρου «Επιμελητήριο Λάρισας».

Το διοικητικό συμβούλιο του ΙνΚαΔιλ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος

  • Δημήτριος Κατσαρός

Αντιπρόεδρος

  • Σωτήριος Γιαννακόπουλος

Μέλη

  • Δημήτριος Αδάμ
  • Χρήστος Νότας
  • Τρύφων Τσάτσαρος

 

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου,

Διευθυντής Φορέα ορίστηκε ο Δημήτριος Κατσαρός

Διευθυντής Κατάρτισης ορίστηκε ο Τρύφων Τσάτσαρος

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ορίστηκε ο  Γρηγόριος Παπαχαραλάμπους.

 

Οι υπηρεσίες όλων των ως άνω συμμετεχόντων στο Φορέα προσώπων παρέχονται αμισθί.

© 2019 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας