Η Εταιρεία διοικείται από πέντε διαχειριστές, που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων, εκ των οποίων οι τρεις (3) είναι εκπρόσωποι του εταίρου «Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας» και οι δύο (2) εκπρόσωποι του εταίρου «Επιμελητήριο Λάρισας».

Το διοικητικό συμβούλιο του ΙνΚαΔιλ απαρτίζεται από τους:

Πρόεδρος

  • Χρήστος Μπραζιώτης

Αντιπρόεδρος

  • Σωτήριος Γιαννακόπουλος

Μέλη

  • Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη
  • Νικόλαος Κουφοδήμος
  • Δημήτριος Παπαλέξης

 

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου,

Διευθύντρια Φορέα ορίστηκε  η Δέσποινα Μίγα-Κατσογιάννη

Διευθυντής Κατάρτισης ορίστηκε ο Νικόλαος Κουφοδήμος

Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ορίστηκε ο Δημήτριος Παπαλέξης

 

Οι υπηρεσίες όλων των ως άνω συμμετεχόντων στο Φορέα προσώπων παρέχονται αμισθί.

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας