Παρακάτω βρίσκονται δελτία τύπου και αναφορές που έχουν γίνει από τον τύπο για το
Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας.

© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας