Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος ”Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών”, συνολικής διάρκειας 80 ΩΡΩΝ.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί με συνδυασμό online σύγχρονης εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης στις εξης ημερομηνίες και ώρες:

Η 1η ενότητα θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την 1, 2, 3 Νοεμβρίου 2023 και  ώρες 15.30 -20.30.

Η 2η ενότητα θα διενεργηθεί με συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως (online) σύγχρονης εκπαίδευσης  και δια ζώσης εκπαίδευσης στις αίθουσες του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας σε ώρες και ημέρες που θα συμφωνηθούν με τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος/μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr). Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.  Ακολούθως, για τη συμμετοχή στην 1η ενότητα οι συμμετέχοντες πριν την έναρξή της θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των  800,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου στην ALPHA BANK (IBAN: GR7101403000300002002023578).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη) και 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής, τα οποια θα πρέπει να αποσταλλούν μέχρι  και την έναρξη του σεμιναρίου:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας