Η Μαρίνα Αρσενοπούλου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών στην Ελλάδα και την Κύπρο, δικηγόρος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας από το 1994. Σπούδασε Νομικά στο ΑΠΘ και στο Katholieke Universiteit Leuven του Βελγίου. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία καθώς και Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ University of Illinois). Έχει  ασχοληθεί με την Συμβουλευτική Ψυχολογία και ολοκλήρωσε το πρώτο έτος εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπευτική προσέγγιση Gestalt.

Ασχολείται ενεργά με τη διαμεσολάβηση και την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και είναι από τους πρώτους διαμεσολαβητές στην Ελλάδα. Εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε ως διαμεσολαβήτρια (CEDR Accredited Mediator) από τον βρετανικό φορέα CEDR (2012) και ακολούθως διαπιστεύτηκε ως διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε και διαπιστεύτηκε στη Μεγάλη Βρετανία (2013) ως Διαμεσολαβήτρια για τις Εργασιακές Διαφορές (ADR Group UK Accredited Workplace Mediator). Επίσης εκπαιδεύτηκε και πιστοποιήθηκε με βάση τα διεθνή πρότυπα  ως  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το CEDR (2013)  και αποτελεί  μέλος της διεθνούς εκπαιδευτικής του ομάδας (CEDR  Trainer).

Ως εκπαιδεύτρια διαμεσολαβητών διδάσκει στα προγράμματα βασικής κατάρτισης και μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙΝΚΑΔΙΛ) ως βασική εκπαιδεύτρια. Επίσης, λαμβάνει μέρος ως εκπαιδεύτρια στα προγράμματα κατάρτισης διαμεσολαβητών του Πανεπιστήμιου FREDERICK στην Κύπρο. Πλέον των προγραμμάτων βασικής κατάρτισης διαμεσολαβητών, σχεδιάζει, επιμελείται και διδάσκει σε προγράμματα μετεκπαίδευσης διαμεσολαβητών και εκπαίδευσης νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση. Eχει συμμετάσχει  ως κριτής στον διεθνή διαγωνισμό διαμεσολάβησης International Academy of Dispute Resolution (INADR).

Έχει λάβει μέρος σε πλήθος μετεκπαιδεύσων που αφορούν τη διαμεσολάβηση από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς. Eχει λάβει πιστοποιημένη μετεκπαίδευση ως διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές διαφορές, σε οικογενειακές διαφορές, σε εργασιακές διαφορές, στη σχολική διαμεσολάβηση, τη διαχείριση συγκρούσεων και τις διαπραγματεύσεις.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχει εκπαιδευτεί στις Διαπραγματεύσεις από τους Tierry Garbie και Jane Gunn σε πρώτο επίπεδο (Ιανουάριος 2013), και από τον Tierry Garbie σε δεύτερο επίπεδο (Οκτώβριος 2013). Έχει εκπαιδευτεί στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση  σε πρώτο επίπεδο  από την Dr Jamie Walter (2013) και σε δεύτερο επίπεδο από την Mary Damianakis (2015). Περαιτέρω εκπαιδεύτηκε στην «Επίλυση Συγκρούσεων στην Οικογένεια» από το Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό  Κέντρο  Αθηνών σε πρόγραμμα εκπαίδευσης του σε συνεργασία με το ΕΛΚΔΔ (2016). Επίσης παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα και η πρακτική της εφαρμογή» που διενεργήθηκε από το ΕΛΚΟΙΔ (2018) και εκπαιδεύτηκε στη Σχολική Διαμεσολάβηση από την Kerstin Bazin (Mediation and violence prevention in Schools, 2015).

Δραστηριοποιείται ενεργά  για τη διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης, αρθρογραφεί και λαμβάνει μέρος ως εισηγήτρια σε πλήθος ημερίδων και εκδηλώσεων σε συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους και διάφορους Οργανισμούς (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δικηγορικούς Συλλόγους Λάρισας, Τρικάλων, Βόλου, Καβάλας, Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών ΣΘΕΒ, Εμπορικού Επιμελητηρίου, Mediation Europe Eirene Pr κ.α.)

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά, καλά Γαλλικά και έχει βασικές γνώσεις Γερμανικών.

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας