Η εταιρεία διαθέτει εκπαιδευτές στην διαμεσολάβηση, οι οποίοι αποτελούν το εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι πιστοποιημένοι και εν ενεργεία διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές, με εμπειρία στην διαμεσολάβηση και συλλογική εμπειρία εκατοντάδων ημερών διδασκαλίας κατ’ έτος.

Η επαγγελματική εμπειρία του εκπαιδευτικού προσωπικού περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών, δημόσιων και εθελοντικών κλάδων.

ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

Μπεκίρη Ευανθία

© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας