Στα πλαίσια του προγράμματος, μεταξύ άλλων, θα αναλυθεί το περιεχόμενο της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας σε εμπορικές και σε αστικές διαφορές και θα επισημανθούν πρακτικά και ουσιαστικά ζητήματα εφαρμογής του νέου Νόμου 4640/2019. Έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης,  την τέχνη της πειθούς, τη διαχείριση «δύσκολων συζητήσεων», τη θεωρία λήψης αποφάσεων, τη διαχείριση συναισθημάτων, τις τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ειδική αναφορά θα γίνει για τις  διαφορές μεταξύ Τραπεζών και ιδιωτών με ειδικότερες θεματικές τη σημασία του ζητήματος της ευθύνης των τραπεζικών στελεχών, την αποφυγή κινδύνων και την επιλογή στρατηγικής των μερών καθώς και τη διαχείριση της συναλλακτικής ανισορροπίας μεταξύ των μερών. Θα γίνει πρακτική εξάσκηση με ασκήσεις και προσομοιώσεις ρόλων.

Εκπαιδευτές:

Γραβιάς Γεώργιος, Δικηγόρος Αθηνών, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής ΥΔΔΑΔ/CEDR, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών

Αρσενοπούλου Μαρίνα, Δικηγόρος Λάρισας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ/CEDR &ADRg, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

Μπεκίρη Ευανθία, Δικηγόρος Λάρισας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ/CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών

© 2023 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας