Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ
Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 θα
πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
(πενταμελούς) Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΚΑΔΙΛ.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, το Δ.Σ.
αποτελείται από πέντε μέλη, εκ των οποίων οι τρεις (3) θα
είναι εκπρόσωποι του ΔΣΛ και οι δύο (2) του
Επιμελητηρίου Λάρισας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
ορίζεται η Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017, στις 14.00
(υποβολή δηλώσεων υποψηφιοτήτων στο fax:
2410.533222, πληροφορίες : 6944.834924).
Το Διοικητικό Συμβούλιο

© 2019 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας