Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος ”Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών”, συνολικής διάρκειας 80 ΩΡΩΝ.

Το πρόγραμμα θα διενεργηθεί με συνδυασμό online σύγχρονης εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης στις εξης ημερομηνίες και ώρες:

Η 1η ενότητα θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης (online) στις 10, 11, 13, και 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 15.00 – 21.00.

Η 2η ενότητα θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης στις αίθουσες του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας στις 20, 21, 22, 24 και 25 Οκτωβρίου 2022 και  ώρες 09.00 -18.30.

Η 3η ενότητα θα διενεργηθεί σε ώρες και ημέρες που θα συμφωνηθούν με τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος/μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) ως τις 7 Οκτωβρίου ώρα 00.00. Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

To συνολικό κόστος εκπαίδευσης ανέρχεται στο ποσό των 1.400 ευρώ. Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.  Ακολούθως, για τη συμμετοχή στην 1η ενότητα οι συμμετέχοντες πριν την έναρξή της θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των  800,00 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου στην ALPHA BANK (IBAN: GR7101403000300002002023578).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη) και 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής, τα οποια θα πρέπει να αποσταλλούν μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

© 2023 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας