Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ.

Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το Cedr.

Θα διενεργηθεί  η πρώτη Ενότητα (40 ώρες εκπαίδευσης) στις εξης ημερομηνίες:

Δευτέρα 18/04/2022, Τρίτη 19/04/2022 και Τετάρτη 20/04/2022 ώρες 9.00 – 14.30 με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας zoom και

Τρίτη 3/05/2022, Τετάρτη 4/05/2022 και Πέμπτη 5/05/2022 με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης στις αίθουσες του Ινστιτούτου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λάρισας (Παπακυριαζή αρ. 44) και ώρες 9.00 – 17.30.

Η δεύτερη Ενότητα εκπαίδευσης (40 ώρες εκπαίδευσης) θα ολοκληρωθεί σε ημερομηνίες που θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά μειλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) ως την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου. Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.400 ευρώ, εκ των οποίων τα 800 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι την έναρξη της Πρώτης Ενότητας του σεμιναρίου και τα υπόλοιπα όταν θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενότητα στο λογαριασμό του Ινστιτούτου (iban λογαριασμού GR 7101403000300002002023578 της ALPHA BANK).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη) και 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

© 2022 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας