Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ.

Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το Cedr.

Θα διενεργηθεί  η πρώτη Ενότητα με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης στις εξης ημερομηνίες:  Δευτέρα 30/8, Τρίτη 31/8, Τετάρτη 1/9 και  Δευτέρα 6/9, Τρίτη 7/9 και Τετάρτη 8/9 ώρες 9.00 πμ – 6.30μμ.

Η δεύτερη Ενότητα εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί με online σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ημερομηνίες που θα οριστούν μετά από συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά μειλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) ως την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου. Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 1.400 ευρώ, εκ των οποίων τα 900 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου και τα υπόλοιπα όταν θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ενότητα της εκ αποστάσεως εκπαίδευσης στο λογαριασμό του Ινστιτούτου (iban λογαριασμού GR 7101403000300002002023578 της ALPHA BANK).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη) και 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

© 2022 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας