© 2024 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας