© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας