© 2023 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας