ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας

διοργανώνει

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Στα πλαίσια του προγράμματος θα αναλυθούν όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές και την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων που ανακύπτουν στα πλαίσια ενός διαζυγίου, σε ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και σε διάφορα πρακτικά ζητήματα επίλυσης μιας οικογενειακής διαφοράς. Θα γίνει εμβάθυνση στο ρόλο του διαμεσολαβητή, στη διαδικασία που ακολουθείται στην οικογενειακή διαμεσολάβηση και στις ενδεδειγμένες τεχνικές και παρεμβάσεις του διαμεσολαβητή. Επίσης η εκπαίδευση θα εστιάσει και στο περιεχόμενο της Υποχρεωτικής Αρχικής Συνεδρίας Διαμεσολάβησης στις Οικογενειακές διαφορές, στην ανάλυση των σχετικών διατάξεων του  Ν 4640/2019, με επισήμανση των πρακτικών ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του. Παράλληλα θα γίνει εξάσκηση με παιχνίδια ρόλων και θα δοθεί ευκαιρία γιααλληλεπίδραση συμμετεχόντων και εκπαιδευτών στα πλαίσια μιας  ιδιαίτερα αποτελεσματικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, θα έχει συνολική διάρκεια 24 ωρών και θα διενεργηθεί κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες:

Τετάρτη  23/6  ώρες:  3.00 – 8.30 μμ

Πέμπτη  24/6  ώρες:  3.00 – 8.30

Παρασκευή  25/6 ώρες:  3.00 – 8.00 μμ 

Δευτέρα  28/6 ώρες:   3.00 – 8.30 μμ

Τρίτη 29/6 ώρες:   3.00 -8.30 μμ

Oι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) και για τη συμμετοχή τους θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας με βάση το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 340 ευρώ

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί στον κάτωθι τραπεζικό λογαριασμό του ΙνΚαΔιΛ  ALPHA BANK   IBAN: GR 7101403000300002002023578  και το καταθετήριο θα πρέπει να αποσταλεί στην ως ίδια ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση, μέχρι την 15η Ιουνίου  2021.

Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από τις Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών του ΙνΚαΔιΛ:

Αρσενοπούλου Μαρίνα, Δικηγόρο, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR  και ADRg UK, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR

Μπεκίρη Ευανθία, Δικηγόρο, διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πιστοποιημένη Διαμεσολαβήτρια CEDR, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών CEDR.

 

© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας