Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος ”Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών”, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ.

Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το Cedr.

Δεδομένων των περιορισμών λόγω covid-19, θα διενεργηθούν το προσεχές διάστημα οι πρώτες 30 ώρες εκπαίδευσης με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης στις εξης ημερομηνίες: 7, 8, 9, 14, 16, και 17 Απριλίου ώρες 15.30 -21.00. Οι υπόλοιπες ώρες θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης όταν επιτραπεί λόγω των υγειονομικών συνθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά μειλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr) ως την προηγούμενη της έναρξης του σεμιναρίου. Στο μήνυμα θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την επαγγελματική τους ιδιότητα. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί χρονική προτεραιότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη) και 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου).

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ συμμετοχής, τα οποια θα πρέπει να αποσταλλούν μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής η αλλοδαπής.

© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας