Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.),  ανακοινώνει την  διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, συνολικής διάρκειας  80 ωρών.

Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το CEDR.

Το σεμινάριο διαρκεί συνολικά 80 ώρες εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν :

Α) Οι 50 ώρες δια ζώσης, στις αίθουσες του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας με τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης στις κάτωθι ημερομηνίες: 12,13,14,19,20 και 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρες 9.00 – 18.30

Β) Οι υπόλοιπες 30 ώρες με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκπαίδευσης προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης και διευκόλυνση των συμμετεχόντων από άλλες πόλεις. Η μέθοδος αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM σε ημερομηνίες που θα οριστούν, κατόπιν συνεννόησης με τους εκπαιδευόμενους.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν πρέπει να αποστείλουν, το αργότερο έως την 7/10/2020,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@inkadil.gr, την σχετική αίτηση επισυνάπτοντας  α) αντίγραφο της ταυτότητάς, β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει τα κωλύματα του αρ8 του ν. 3528/2007, γ) Αντίγραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η αίτηση θα επέχει θέση συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος μόνο για την διενέργεια του παραπάνω σεμιναρίου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την διαφύλαξη αυτών.

Οι θέσεις των συμμετεχόντων είναι περιορισμένες.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς.  Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των διδάκτρων (1.400 ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου στην ALPHA BANK (IBAN: GR7101403000300002002023578) . Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις εκπαιδεύτριες του Φορέα:

Μαρίνα Αρσενοπούλου, (6944918702) και  Εύη Μπεκίρη (6936990800), Δικηγόροι, Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες CEDR, Πιστοποιημένες Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών.

© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας