Σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες των αρμοδίων Υπηρεσιών περί αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού, Convid-19, το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙΝΚΑΔΙΛ) αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μηνών Μαρτίου και Απριλίου (βασική εκπαίδευση και σεμινάρια μετεκπαίδευσης). Με την επανέναρξη του προγράμματος, θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση με τις σχετικές πληροφορίες διαμόρφωσής του.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

© 2020 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας