“Κατεβάστε” την παρουσίαση από το σεμινάριο ενημέρωσης για το ρόλο του Νομικού Παραστάτη στη διαδικασία της διαμεσολάβησης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Δικηγόρων Λάρισας με τις εκπαιδεύτριες διαμεσολάβησης του ΙΝΚΑΔΙΛ (07.01.2020).

 

Επισυναπτόμενα αρχεία:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΣΛ) 7.1.2020
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑ (ΔΣΛ) 7.1.2020

© 2021 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας