© 2020 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας