Βάσει του άρθρου 197 του Ν. 4512/2018 κάθε διαπιστευμένος διαμεσολαβητής υποχρεούται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου κάθε έτους να ενημερώνει για τα πεπραγμένα του αμέσως προηγούμενου χρονικού διαστήματος την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, η οποία προβαίνει στον έλεγχο τους. Η ενημέρωση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την αποστολή ανωνυμοποιημένης έκθεσης πεπραγμένων, όπως αυτή διαμορφώνεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης και αναρτάται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

Συνημμένα θα βρείτε υπόδειγμα και αναλυτικές οδηγίες χρήσεως.

Για να ανεβάσετε την έκθεση πεπραγμένων στην καρτέλα σας ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο κάνοντας χρήση των κωδικών εισόδου που διαθέτετε:

http://diamesolavisi.gov.gr/user

Σε περίπτωση που έχετε χάσει τους κωδικούς πρόσβασης παρακαλώ ακολουθείστε τη διαδικασία αίτησης νέου κωδικού πρόσβασης από εδώ: http://diamesolavisi.gov.gr/user/password

Όταν κάνετε επιτυχώς log in στην καρτέλα σας κάνετε scroll down και ανεβάζετε την έκθεση πεπραγμένων σε μορφή xls ή xlsx πατώντας “επιλογή αρχείου”, στη συνέχεια “αποστολή” και τέλος “Αποθήκευση” κάνοντας παράλληλα αποδοχή των όρων χρήσης.

© 2020 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας