© 2019 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας