Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (Ιν.Κα.Δι.Λ.), ανακοινώνει την διενέργεια νέου κύκλου προγράμματος

Bασικής Eκπαίδευσης και Kατάρτισης Διαμεσολαβητών, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 80 ΩΡΩΝ σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του ν. 4512/2018.

Το πρόγραμμα ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ CEDR (Centre for Effective Dispute REsolution), έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους παγκοσμίως φορείς παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης και εκπαίδευσης διαμεσολαβητών με έδρα το Λονδίνο.

Οι εκπαιδευτές του προγράμματος είναι πιστοποιημένοι ‘’εκπαιδευτές εκπαίδευσης διαμεσολαβητών’’ από το Cedr.

 

Το σεμινάριο, το οποίο αντιστοιχεί σε 10 ημέρες εκπαίδευσης, θα ολοκληρωθεί σε 3 ενότητες στις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • 21 Μαίου εως και 24 Μαίου 2018 (1η ενότητα)και
  • 30, 31 Μαίου και 1 Ιουνίου 2018 (2η ενότητα)και
  • 6 Ιουνίου εως και 8 Ιουνίου 2018 (3η ενότητα), οπότε και θα ολοκληρωθεί.

 

Θα πραγματοποιηθεί δε στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λάρισας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ινστιτούτου (info@inkadil.gr), το αργότερο ως την 12η Μαίου ώρα 24.00.

Όλες οι αιτήσεις θα πρωτοκολλούνται, ενώ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα τηρηθεί απόλυτη σειρά χρονικής προτεραιότητας, λαμβανομένου υπόψιν του ακριβούς χρόνου υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής.

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων (1.400) ευρώ. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται το άριστης ποιότητας εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του CEDR σχετικά με τη θεωρία της διαμεσολάβησης το οποίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά και διατίθεται μόνο σε εκπαιδευμένους του Φορέα.

Οι αιτούντες που θα προκριθούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα ειδοποιηθούν σχετικώς, τηλεφωνικώς. Ακολούθως, για να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους, θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 1.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (300002002023578-ALPHA BANK και iban: GR7101403000300002002023578) μέχρι την 14η Μαίου .

Η πλήρης εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, με την ίδια ανωτέρω διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους τηλεφωνικούς αριθμούς 6936.990800 (κ. Εύη Μπεκίρη), 6944.918702 (κ. Μαρίνα Αρσενοπούλου) και 6944.834924 (κ. Τρύφωνα Τσάτσαρο).

 

Απαιτούμενα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 200 ν.4512/2018:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα.
  2. Αντίγτραφο τίτλου σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙνΚαΔιΛ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Αρ. Πρωτ. (Συμπληρώνεται από τη γραμματεία του φορέα): |
Ημερ/νία Παραλαβής (Συμπληρώνεται από την γραμματεία του φορέα):|                      Ώρα|

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ:   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Όνομα:

Επώνυμο :

Όνομα Πατέρα:

Όνομα Μητέρας:

Ημ/νία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Δικηγορικός Σύλλογος Εγγραφής:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail):

Έδρα:

Πόλη :

Οδός:

Αρ. :

Τ.Κ:

Τηλ.:

Κιν:

Δ/νση Κατοικίας:

Πόλη :

Οδός:

Αρ. Τ.Κ:

Τηλ:

Α.Φ.Μ. :

Δ.Ο.Υ. :

 

Με την παρούσα αιτούμαι τη συμμετοχή μου στον κύκλο βασικής εκπαίδευσης διαμεσολαβητών του φορέα σας, κατά τις ημερομηνίες από ……………………………………. έως ……………………………… .

 

© 2019 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας