Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας
(ΙΝ.ΚΑ.ΔΙΛ)

Λάρισα 07 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς τα μέλη του ΔΣ του ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ, κ.κ

Σωτήριο Γιαννακόπουλο, Αντιπρόεδρο

Δημήτριο Αδάμ, Μέλος,

Τρύφωνα Τσάτσαρο, Μέλος

Γεώργιο Νασιακόπουλο, Μέλος

Παρακαλείσθε  να προσέλθετε στις 09 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Γραφείο του κ. Προέδρου του Επιμελητηρίου Λάρισας (Παπακυριαζή 44, 2ος οροφος – Λάρισα), προκειμένου να λάβει χώρα τακτική συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Λ με αντικείμενο τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω Θέματα:

  1. 1.   Ενημέρωση
  2. 2.   Προγραμματισμός δράσης (σεμινάρια, εκδηλώσεις )
  3. 3.   Ορισμός ημέρας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων.
  4. 4.   Διάφορα θέματα.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γ. Κατσαρός

 

 

© 2019 Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας